Používáme cookies, abychom Vám mohli nabídnout co nejlepší služby. Procházením těchto stránek souhlasíte s jejich použitím. Více informací zde. zavřít

Pro rodiče

Vážení rodiče, jsme rádi, že se chystáte přihlásit Vaše dítě na kroužek KOSTKY NÁS BAVÍ. Naším společným zájmem je vytvořit co nejlepší a nejkvalitnější podmínky pro vzdělávání Vašich dětí. Předkládáme tedy nezbytné informace pro úspěšné přihlášení a absolvování kroužku.

Informace a pravidla/pokyny:

1) JAK SE PŘIHLÁSIT

Správně vyplnit on-line formulář, který najdete na našich internetových stránkách http://www.kostkynasbavi.cz/prihlasit-krouzky-pro-deti.php.
Papírová přihláška slouží jen jako orientační doplňková informace hlavně pro ředitele škol. 
Pozdní přihlášení do kroužku – rodič nebo dítě předá lektorovi nebo společnosti VĚDA NÁS BAVÍ o.p.s. vyplněnou a jedním z rodičů podepsanou přihlášku a zároveň vyplní on-line formulář.

2) JAK ZAPLATIT

Půlročně se odehraje 14 lekcí, rozhodnete-li se pro celé pololetí, splátka musí být uhrazena do začátku 3. lekce.
Platba převodem – rodiče obdrží číslo účtu a variabilní symbol k přihlášce na internetových stránkách http://www.kostkynasbavi.cz/prihlasit-krouzky-pro-deti.php - po přihlášení on-line.
Pokud je Vaše dítě na kroužku nepřítomno z důvodu nemoci více než 5x za sebou, převedeme Vám poměrnou část poplatků za lekce do následujícího platebního období na základě Vaší žádosti a lékařského potvrzení zaslaného na naši adresu.
Jestliže je kroužek zrušen z organizačních důvodů společností VĚDA NÁS BAVÍ o.p.s., je rodičům na základě písemné žádosti (žádost by měla obsahovat jméno a příjmení, školu, kroužek, číslo účtu) navrácena poměrná část peněz za neodchozené/zrušené lekce.
Rodičům, kteří na kroužek přihlásí sourozence, poskytujeme slevu. Druhé dítě může kroužek navštěvovat za poloviční cenu. O slevu je nutné požádat v poznámce elektronické přihlášky a emailem na adresu info@vedanasbavi.cz.

3) ORGANIZACE

Za školní rok proběhne 28 lekcí ve dvou etapách - v každém pololetí 14 lekcí. 
Kroužky končí závěrečnou 14. lekcí předáním certifikátu o absolvování, což vychází na leden a přelom května a června. Pokud bude dítě přihlášeno jen na jedno pololetí, obdrží certifikát na poslední, patnácté lekci v příslušném období.

Změny:

V případě absence lektora bude zajištěn zastupující lektor. Pokud bude z  důvodů  na straně organizátora nebo z jiných objektivních důvodů lekce zrušena (svátky, školní akce atd.), bude nahrazena v jiném termínu. 
O změnách budete včas informováni.


Kontrola a dokumentace:
o Lektoři vedou docházku a zápis z kroužku.
o Do těchto dokumentů můžete kdykoliv nahlédnout. Navíc jste na lekci kdykoli vítáni.


O průběhu kroužku Vás budeme informovat na našich internetových stránkách www.kostkynasbavi.cz a newsletterem, který bude pravidelně zasílán na Vaši emailovou adresu uvedenou v přihlášce.

4) KDY NENÍ MOŽNÉ, ABY SE DÍTĚ ZÚČASTNILO LEKCE

Pokud nebude do stanoveného termínu kroužek uhrazen. V takovém případě lektor předá dětem upomínku, na základě které je rodič žádán na další lekci dodat doklad o provedené platbě (může i e-mailem: info@vedanasbavi.cz ). Pokud se tak nestane, nemůže se dítě zúčastnit lekce a lektor ani společnost VĚDA NÁS BAVÍ o.p.s. nepřebírá za dítě zodpovědnost. 
Neobdrží-li společnost VĚDA NÁS BAVÍ o.p.s. řádně vyplněnou přihlášku (přestože jsou již lekce uhrazeny).
Ve všech výše uvedených případech nebude dítě lektorem přijato na hodinu a nebude mu umožněno se lekce zúčastnit ani jako přihlížející. Lektor ani společnost VĚDA NÁS BAVÍ o.p.s. za dítě nepřebírá zodpovědnost.

5) BEZPEČNOST

V uvedeném čase si lektoři vyzvednou děti na smluveném místě. Děti mohou dle dohody přijít do učebny, kde kroužek probíhá, i samy.
Lektor přebírá zodpovědnost za dítě v okamžiku, kdy si je převzal. Zodpovědnost lektora za dítě končí ukončením lekce, případně předáním dítěte odpovědné osobě v průběhu lekce dle dohody. 
Děti i lektor se při průběhu lekcí řídí školním a provozním řádem školy, v jejíchž prostorách kroužek probíhá.
Prosíme Vás o včasné informování lektora o jakémkoli zdravotním omezení Vašeho dítěte, abychom jeho potřebám vždy mohli v maximální možné míře vyjít vstříc.

6) SPOLUPRÁCE

Vážení rodiče, velice uvítáme jakékoliv podněty, přání a dotazy, se kterými se na nás můžete obrátit na: info@vedanasbavi.cz 
Dále Vám budeme vděčni za jakoukoliv zpětnou vazbu. Těšíme se na spolupráci.

Spolupracujeme